İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları, firmaların insan kaynakları süreçlerine uygulanması çerçevesinde, iş değerleme, norm kadro çalışması, kategorizasyon, performans yönetim sistemi, eğitim analizleri konularında danışmanlık ve proje hizmetlerini içermektedir.

İnsan Kaynağı Yönetim esas ve usullerinin belirlenmesi;

-İş Hukuku mevzuatı çerçevesinde İnsan Kaynakları Alt yapısının oluşturulması;
– İnsan Kaynakları Politikasının oluşturulması,
– Personel dosyaları ve iş akitlerinin değerlendirilmesi ve düzenlenmesi,
– Personel Yönetmeliğinin hazırlanması,

– Ücret skalasının oluşturulması;
– Sektörde ve görev tanımına göre ücret politikasının oluşturulması,

-Performans Değerlendirme sisteminin oluşturulması;
– Kurum Hedefleri doğrultusunda bireysel hedeflerin oluşturulması,
– Bireysel hedeflere göre Kuruma spesifik bir performans kriterleri oluşturulması, Performans sisteminin kurulması,

– İş sağlığı ve güvenliği Sistemi;
– Risk analizlerinin yapılması
– İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bir sistem oluşturulması,
İle Modern İK Yönetiminin tüm süreçlerinin kurumlara entegrasyonun sağlanması

Hızlı iletisim
  • 0850 582 37 17
  • info@trend-ik.com
Bizimle İletişime Geçin
Hızlı iletisim

Whatsapp Destek

FİRMA YETKİLİSİ
Size destek için burdayız.